בית חב"ד מרינה רושצא

בית חבד בלשיה ברוניה

בית חבד קהילת יוצאי בוכרה

בית חבד קהילת יוצאי גורזיה

בית חבד קהילת יוצאי הקווקז