.

.

כניסת שבת:

יציאה:

פרשת שבוע

.

על תפילות ותרנגולים – שבת שובה (פרשת וילך)

  • בני מרקןביץ
  • 3.10.19
07D09C65-B884-4949-90D0-16473B4F399D

״ קוקוריקו אלוקים. רחם נא!!!״ הצעקה פילחה את חלל בית הכנסת בעיירה מז׳יבוז׳. עיירתו של הבעל שם טוב הקדוש.

כל הקהל נאלם דום. ׳מיהו החצוף, שמפר כך את קדושת היום של ראש השנה?!׳. חיפוש זריז במבט, מצא את האשם המרכזי. ״זה הוא! זה הילד הבודד מקצה העיירה שמגדל תרנגולים!״ האצבע המאשימה הופנתה על עבר נער צעיר בימים שעמד בעיניים עצומות וידיים פרושות אל על, בצידו של בית הכנסת. קהל המתפללים נחרד מהאפשרות, שהנער הגיע לבית הכנסת רק כדי להפריע למהלך היום הקדוש.

רק הבעל שם טוב, נעמד על גבי הבימה והשקיט את הקהל הסוער, כשחיוך מתוך על שפתיו הקדושות.

״דעו לכם חסידים!״ פתח הבעל שם טוב בדבריו. ״בשעת התפילה, ראיתי שנגזרה שנה קשה ביותר על עם ישראל. שנה של יסורים וצרות לא עלינו. ניסיתי בכל כוחי לפעול את ביטול רוע הגזירה, אך לא עלה הדבר בידי. עד שהגיע הילד הקטן הזה. הילד שלא יודע קרוא וכתוב, אבל כל כך רוצה לקחת חלק בתפילה. ומה שהוא מכיר אלו רק קריאות התרנגולים…דווקא אז נקרעו שערי שמיים ותפלותינו התקבלו. בעקבות תפילת הנער הפשוטה הזאת. שבאה מעומקי הלב, נגזרנו ונחתמנו לחיים טובים ולשלום!״.

•••

נמצאים אנו בשבת מיוחדת ביותר, שבת המצויינת בשיאם של ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. הכינוי של שבת זו בפולקלור היהודי הוא ״שבת שובה״. ומעניין לציין, שגם באותיות ש-ב-ת נרמז המושג ת-ש-ב. שהוא שורש המילה תשובה. תורת החסידות מבארת, שבשבת זאת ניתנים לנו הכוחות לבצע את אחד מהשלבים הגבוהים ביותר הקיימים בעבודת התשובה וכדלקמן.

בספר הזוהר הקדוש מוסבר, שמיום שבת מתברכים כל ימות השבוע. נמצא אם כן, שהשבת שלפני יום הכיפורים היא זאת המברכת את יום הכיפורים עצמו שחל לאחריה! בכלל עניינה של שבת הוא התעלות מעל לדברים החומרים, הגשמיים והפשטניים של העולם. והתמקדות בעבודת הבורא באופן של זכות טהורה ועילאית. ללא צורך בהסברים ובמצוות מיוחדות כל שהן. השבת עצמה היא המעניקה את הכוחות להתקרב אל ה׳.

ולאידך
אם ביום הכיפורים, על מנת להתקרב אל ה׳ ולשוב אליו, מצווה עלינו להתנתק מכל הקשור לעולם הזה, ולהתנהג ליום אחד כמלאכים. לא לאכול ולא לשתות. בשבת שובה, המובמנט של התשובה הוא בדיוק הפוך. לעבוד את הקב״ה ולשוב אליו דווקא מתוך חיי החומר. דווקא מתוך הנאה והרחבה בגשמיות, אבל הם אינם מפריעים לנו בצמאון שלנו לאלוקות. מכיוון שהתשובה שלנו היא כל כל עילאה ומיוחדת, עד שאפילו חיי החומר מזדככים ומצטרפים לסייע לנו בתשובה.

שבת שובה, מספקת לנו בדיוק את ארגז הכלים הנצרך על מנת לבצע תשובה עילאה שכזאת. אם רק נשכיל להפנים, עד כמה כל הסובב אותנו הוא כאין ואפסי לעומת תנועת תשובה אחת אמיתית הבאה מעומק הלב. תנועה שתקדש את החומר ותסחוף גם אותו בדרך המלך לשערי תשובה. גמר החתימה לחיים טובים ארוכים ולשלום הוא עניין שיבוא מאיליו.

גמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
בני מרקוביץ׳
חב״ד מוסקבה.

אהבת? שתף עם החברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print