.

.

כניסת שבת:

יציאה:

פרשת שבוע

.

Fell the magic in the air- פרשת חיי שרה

  • בני מרקוביץ׳
  • 19.11.19
83A6A9FB-2702-42C5-A96C-2CE621D51AC7

קבוצת הסטודנטים המתינה למוצא שפתיו של הרבי באוזנים כרויות. היה זה אחד מהם שירה לחלל האוויר את השאלה ״האם נכונה השמועה, שלרבי יש כוחות על טבעיים?!״.

״כן!״ השיב לו הרבי כשחיוך נסוך על פניו הק׳. ״אכן יש לי כוחות על טבעיים, אבל בדיוק כמו שלך יש! מעצם היותנו בניו של בורא עולם ניתנה לנו היכולת לשלוט בטבע, ולהפכו מחומרי ומגושם לרוחני וטהור.״

•••

בפרשת השבוע אנו עדים לשליח (חב״ד 😉) הראשון בהסטוריה. אברהם אבינו משלח את משמשו ותלמידו אליעזר, למצוא כלה לבנו יצחק. בטרם יוצא אליעזר בשליחות רבו, הוא מתבקש להישבע בשם השם שאכן ימלא את שליחותו במלואה וללא פרשנות מיותרת.

דא עקא, ההלכה דורשת מהנשבע ״בשם השם״ לאחוז חפץ של קדושה בידיו. ומה יעשו אברהם ואליעזר המקראיים ועדיין הציווי עלתפילין, מזוזה, ספר תורה וכד׳ לא הגיע שעתו? ובכן, מצווה אחת הייתה כבר בידם. מצוות ברית מילה, אותה כבר זכה אברהם לקיים. ואכן, על מצווה זו הוא סומך את שבועתו. וכדברי הפסוק:

״שים נא ידך תחת ירכי, ואשביעך בה׳ אלוקי השמים ואלוקי הארץ״.

תורת החסידות שופכת כהרגלה אור בהיר נוסף על המתרחש.

בגדול, אפשר לומר שהאבות הק׳ קיימו את כל התורה והמצוות עוד לפני שהם ניתנו במתן תורה שהתרחש מאות שנים לאחר מכן.

לדוגמא, במדרש מסופר על יעקב אבינו שבכל יום היה מניח תפילין באמצעות מקלות אותם מצא בשדה.

למרות שמבחינה פרקטית, המצוות קויומו. עדיין היה חסר בהם רכיב מסויים, שתפקידו להוציא את המצווה מסתם עוד אקט רוחני אל משהו חי שפועל ואפילו משנה בגשמיות העולם.

בטבלת היסודות, לרכיב החסר קוראים ״ציווי אלוקי״. האבות קיימו את המצוות, בגלל שהם רצו לקיים אותן. אבל היות ועדיין הקב״ה לא ציווה אותם בעצמו לעשותם, היה חסר בהם משהו… (אפרופו יעקב, לאחר שהיה מסיים להתפלל, הוא היה משליך את המקלות בחזרה לשדה…)

את הכח לקיים את המצוות, כך שישפיעו בעולם באופן מעשי, קיבלנו בשעת מתן תורה.

וזאת אם כן הסיבה מדוע משביע אברהם אבינו את אליעזר דווקא במצוות מילה. מכיון שזו הייתה המצווה היחידה אותה העניק להם הבורא עוד בטרם מתן תורה. ומכח העובדה שעל מצווה זו הוא צווה מפי הבורא, נוצרה האפשרות לפעול על ידה ולהשפיע באמצעותה בעולם.

ואנחנו?

רוצים לשמוע סוד כמוס?

יש לנו כוחות על טבעיים!!! בכל מצווה, ולו הקטנה ביותר שאנו מקיימים. אנחנו משנים משהו בטבע העולם. דבר שעד עכשיו היה מגושם הופך לזך ומזוכך. שליטה אבסלוטית על הטבע!

אז גיבורי על!

שבת שלום!

בני מרקוביץ׳ חב״ד מוסקבה.

(מבוסס על לקו״ש ח״א)

אהבת? שתף עם החברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print